Trabalhando no evento vazio :(

Trabalhando no evento vazio :(


#inktober #day8 #pokemon # yanma #193

#inktober #day8 #pokemon # yanma #193


R.D.P

R.D.P


#inktober #day7 #pokemon #dragonite #149

#inktober #day7 #pokemon #dragonite #149


#inktober #day3 #pokemon #froslass #478

#inktober #day3 #pokemon #froslass #478


#inktober #day5 #pokemon #cofagrigus #563

#inktober #day5 #pokemon #cofagrigus #563


#inktober #day4 #pokemon #drifloon #gengar #425 #094

#inktober #day4 #pokemon #drifloon #gengar #425 #094


#inktober #day3 #pokemon #12 #butterfree

#inktober #day3 #pokemon #12 #butterfree